Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen presidentniinisto.fi

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen presidentniinisto.fi som administreras av President Sauli Niinistös byrå.

Utlåtandet är utarbetat den 1 mars 2024. Webbplatsens tillgänglighet har granskats av President Sauli Niinistös byrå i samarbete med den tekniska leverantören av webbplatsen i februari 2024.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen presidentniinisto.fi

Webbplatsen presidentniinisto.fi uppfyller delvis kriterierna på nivå A och AA i tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska myndigheter uppfylla alla tillgänglighetskriterier på nivå A och AA.

Brister i tillgängligheten och åtgärder för att korrigera dem

Inga problem hittades på webbplatsen när beskrivningen skapades.

Respons och kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan skicka oss respons per e-post till adressen toimisto@presidentniinisto.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Om den information du behöver inte finns tillgänglig på vår webbplats kan du skicka oss en förfrågan per e-post till adressen toimisto@presidentniinisto.fi. Vi svarar på din förfrågan inom 14 dagar. Om din förfrågan gäller ett omfattande innehåll kan vi förlänga svarstiden med högst två veckor.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på vår webbplats och om du inte är nöjd med det svar du fått av oss kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven följs. På webbplatsen ges anvisningar om hur du kan lämna in en anmälan och beskrivs hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon (växel) 0295 016 000