Personuppgifter

Sauli Niinistö var Republiken Finlands tolfte president 2012–2024. Han tillträdde ämbetet den 1 mars 2012 och omvaldes till republikens president i januari 2018.

Sauli Niinistö föddes i Salo den 24 augusti 1948. Han avlade juris kandidatexamen vid Åbo universitet 1974, varefter han arbetade bland annat som länsman och i drygt tio år som domstolsjurist vid Åbo hovrätt. Från sin juriskarriär har han också erfarenhet av advokatverksamhet och företagsadministration. Niinistö valdes in i Salo stadsfullmäktige 1977 och han innehade kommunala förtroendeuppdrag fram till 1990-talet.

Niinistö blev invald i riksdagen första gången 1987. Under sin tid som riksdagsledamot var han bland annat ordförande för grundlagsutskottet. Sin ministerkarriär inledde han 1995 i Paavo Lipponens regering som justitieminister och statsministerns ställföreträdare. År 1996 övergick Niinistö till finansministeriet och blev sedermera Finlands långvarigaste finansminister. I början av mandatperioden var effekterna av 1990-talets lågkonjunktur på den offentliga ekonomin som värst och arbetslösheten som högst. Dessa svårigheter besegrades och Finland trädde stark in i det nya milleniet.

Niinistö var ordförande för Samlingspartiet 1994–2001. Utöver den inhemska politiken var han 1998–2002 ordförande för Europeiska Demokratiska Unionen (EDU), till vilken hörde borgerliga partier från nästan alla länder i Europa. Niinistö spelade en nyckelroll då EDU gick samman med Europeiska folkpartiet (EPP), vars andra hedersordförande han utsågs till.

År 2003 utnämndes Niinistö till vice ordförande vid Europeiska investeringsbanken (EIB) i Luxemburg. Han ansvarade för finansiering av forskning och utveckling samt finansieringsverksamhet i de nordiska länderna och Ryssland. Därtill var han ordförande för partnerskapet för den nordliga dimensionen. Niinistö har också varit styrelseledamot och styrelseordförande vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) samt ledamot i Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC).

Niinistö återvände till riksdagen i valet 2007 med det största antalet individuella röster någonsin. Han var riksdagens talman 2007–2011.

Som republikens president var Sauli Niinistö mycket populär under hela sin ämbetsperiod. I presidentvalet 2018 skrev Niinistö historia: det var den första gången som en finländsk presidentkandidat fick mer än 50 procent av rösterna redan i den första omgången. I olika medieundersökningar som gjordes i slutet av president Niinistös presidentperiod ansåg mer än 90 procent av finländarna att han hade varit framgångsrik i sitt uppdrag.

President Niinistö är gift med Jenni Haukio och de fick en son, Aaro, i februari 2018. President Niinistö har också två vuxna söner från sitt tidigare äktenskap.

President Niinistö är en aktiv motionsidrottare. Han har bland annat varit ordförande för Finlands Bollförbund 2009–2012 och ordförande för organisationskommittén för EM i konståkning 2009. Sauli Niinistö har skrivit två böcker.

CV

Sauli Niinistö

f. 24.8.1948, Salo
Juris kandidat, vicehäradshövding
Gift med Jenni Elina Haukio 2009–,
sonen Aaro från äktenskapet, f. 2018
Sönerna Nuutti f. 1975 och Matias f. 1980 från äktenskapet med Marja-Leena Alanko (d. 1995) åren 1974–1995

Karriär

Republiken Finlands president 2012–2024
Riksdagens talman 2007–2011
Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC), medlem 2000–2001
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), medlem av styrelsen 1996–2003, styrelseordförande 1999–2000
Europeiska investeringsbanken (EIB), vice ordförande 2003–2007
Finansminister 2.2.1996–17.4.2003
Ställföreträdare för statsministern 13.4.1995–31.8.2001
Justitieminister 13.4.1995–2.2.1996
Riksdagsledamot, Samlingspartiet 1987–2003, 2007–2011
Hovrättsfiskal vid Åbo hovrätt 1976–1988
Egen juridisk byrå 1978–1988
Länsman i Kisko distrikt 1974–1975

Politiska förtroendeuppdrag och tjänster

Hedersordförande för Europeiska folkpartiet 2003
Ordförande för Ekofinrådet och Eurogruppen 1999
Ordförande för Europeiska Demokratiska Unionen (EDU) 1998–2002
Ordförande för Samlingspartiet 1994–2001
Ordförande för Salo stadsfullmäktige 1989–1992
Medlem i Salo stadsstyrelse 1977–1988
Medlem i Salo stadsfullmäktige 1977–1992

Hedersdoktor

Helsingfors universitet, hedersdoktor i filosofiska fakulteten 2023
Försvarshögskolan, hedersdoktor i militärvetenskaper 2018
Minnesota universitet, hedersdoktor i juridik 2017
Helsingfors universitet, hedersdoktor i juridik 2017
Aalto-universitetets handelshögskola, hedersdoktor i ekonomi 2016
Helsingfors universitet, hedersdoktor i veterinärmedicin 2015
Jyväskylä universitet, hedersdoktor i idrottsvetenskap 2013
ELTE-universitetet, Budapest, Ungern, hedersdoktor i juridik 2012
Åbo universitet, hedersdoktor i juridik 2011
Tammerfors universitet, hedersdoktor i förvaltningsvetenskap 2010

Publikationer

”Hiljaisten historia”, utgiven 2007, Teos. Helsingfors
”Viiden vuoden yksinäisyys”, utgiven 2005, Teos. Helsingfors
”Yhteinen raha: eurooppalaisen yhteistyön alku- vai päätepiste?” , artikel i boken ”Marginaalista ytimeen: Suomi Euroopan unionissa 1989–2003″, Tammi.

Övrigt

Ordförande för organisationskommittén för EM i konståkning 2009
Hedersordförande för styrelsen för stiftelsen Tukikummit
Ordförande för Finlands Bollförbund rf 2009–2012
Kapten i reserven